loading...
هیئت عاشقان مهدی موعود
هیئتیان بازدید : 116 دوشنبه 01 دی 1393 نظرات (0)

Rəsul-əkrəm (s) rəhmət peyğəmbəri (1)

Mərifət, insanın tərəqqi vasitəsi

Allaha, Rəsuli-əkrəmə (s) və Allah höccətlərinə (ə) mərifət insanın kamalının rükünlərindəndir. İnsan əgər dünyasının insani dünya olmasını, kamal mərtəbələrini keçmək və Allaha saleh bəndə olmaq istəyirsə, gərək Allah, Peyğəmbər (s) və Allah höccətləri ilə bağlantı yaratsın. Çünki insan həqiqət aləminə bağlanmadan mənasız və heçdir.

 

    Bismillahir-rəhmanir-rəhim                                                        

Ustad Füruğinin Peyğəmbərin (s) vəfatı münasibətilə çıxışı-2006

Rəsuli-əkrəm (s) rəhmət peyğəmbəri (1)

Mərifət, insanın tərəqqi vasitəsi

Allaha, Rəsuli-əkrəmə (s) və Allah höccətlərinə (ə) mərifət insanın kamalının rükünlərindəndir. İnsan əgər dünyasının insani dünya olmasını, kamal mərtəbələrini keçmək və Allaha saleh bəndə olmaq istəyirsə, gərək Allah, Peyğəmbər (s) və Allah höccətləri ilə bağlantı yaratsın. Çünki insan həqiqət aləminə bağlanmadan mənasız və heçdir.

Varlıq aləmində insana məna verən insanın mərifətidir. Bütün kamalların kökü insanlıq mərifətidir. İnsanın ən üstün mərifəti varlıq aləminin başlanğıcı və mütləq xeyir olan Allaha mərifətdən ibarətdir. O, vücud aləminin padşahıdır və aləmə yetişən hər bir xeyir Onun xəzinəsindəndir. 

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

"(Yerdə və göydə) elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri Bizdə olmasın. Lakin Biz ondan ancaq müəyyən (lazım olduğu) qədər endiririk. (Onun nə qədər lazım olması isə yalnız Bizə məlumdur)". ("Hicr" surəsi, ayə 21)

İnsanın seyri Allaha tərəfdir

Bütün xeyirlərin mənbəsi Zati-Əhədiyyətdir. Varlıq aləminin sistemi bir kitabdır ki, onun əvvəli də Allahdır: "Odur Əvvəl", axırı da Allahdır: "Odur Son". Necə ki, buyurur: 

"إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون"

Biz Allahdanıq və Allaha tərəf qayıdacağıq. ("Bəqərə" surəsi, ayə 156)

Yenə buyurur: 

أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

Bil ki, bütün işlər axırda Allaha qayıdacaqdır! ("Şura" surəsi, ayə 53)

Bu ayələrə diqqət etməklə, vücud aləminin seyr və təkamülü, aləmin çatmalı olduğu nəhayət nöqtə yenə aləmin başlanğıcı olan Allah Təbarək və Taaladır.

 

Peyğəmbər insanın yüksəlişinin səbəbi

Bu hədəfə çatmaq üçün vəsilə lazımdır. Bizi Allaha bağlayan Peyğəmbərdir (s). biz Peyğəmbərin (s) vücudu ilə məna tapırıq. Ona görə də bizə lazımdır ki, Peyğəmbəri (s) tanıyaq: "İlahi, Özünü mənə tanıtdır", "İlahi, Peyğəmbərini (s) mənə tanıtdır". ("Əl-kafi", c.1, səh. 337). Nübüvvət və imamət varlıq aləminin sirləridir. Feyz, məbdə aləmindən varlıq aləminə belə nazil olur: Peyğəmbər (s), sonra Allah höccəti.

Peyğəmbər (s) və Allah höccətinə (ə) mərifət, Allaha mərifətlə bir-birinə elə qarışıb ki, bəzi rəvayətlərdə Allah mərifəti, höccətə mərifəti kimi təbir edilib. Bu müqəddəs zatlar həqiqətə doğru olan insan karvanının sarbanlarıdır. İmam Hüseyndən (ə) soruşdular: "Allaha mərifətin həqiqəti nədir? Buyurdu: Zamanın imamına mərifət." ("Bihar əl-ənvar", c. 23, səh. 93) 

Başqa sözlə, məni tanımaq, yəni Peyğəmbəri (s) tanımaq. Niyə belədir? Çünki Peyğəmbər (s) bütün feyzlərin nazil olmasının zərfidir, Pərvərdigari Aləmin feyzlərinin təcəllasının zərfidir, vücud aləmində böyük təcəlladır.

 

Peyğəmbər (s), Allahı göstərən güzgü

Allah, Peyğəmbər (s) kimi bir vücud yaratmamışdır. Haqq Taala, Peyğəmbərin (s) vücudu ilə Özünü bizə göstərmişdir. Çünki bizim elə bir zərfiyyətimiz yoxdur ki, ali  vücud mərtəbəsinə və "qabə qovsəyni və adna" mərtəbəsinə yetişək, yaxından Allahın camalı ilə əlaqə yarada bilək. Amma vasitə ilə yetişmək olar. Elə bir vasitə ki, o heç bir vasitə olmadan Allahın şagirdi olmuşdur və o da Peyğəmbərdir (s). 

Birbaşa ona buyurdu: "Oxu!" ("Ələq" surəsi, ayə 1.)Yəni, sən Mənim şagirdimsən! Tövhid aləmindən bir işarə (Oxu!) ilə bütün kamallar Peyğəmbərə (s) verildi. Həzrət Pərvərdigari Aləmin xüsusi şagirdi oldu. Pərvərdigari Aləmdən kamalları elə qəbul etdi ki, buyurdu: "Bütün gözəl əxlaqları kamala yetirmək üçün məbus olmuşam". ("Bihar əl-ənvar", c. 68, səh. 382.)

 

Peyğəmbər bütün kamalların sərçeşməsi

Biz tələbələr belə bir termin işlədirik: فاقدُ الشئ لايكونُ مُعطياً" ", yəni şəxs özündə olmayan bir şeyi başqasına verə bilməz. 

Varlıqdan bir şey almayan zat

Necə varlıq bəxş edə bilər?!

Bütün gözəl əxlaqları kamala yetirmək istədiyini deyən Peyğəmbər (ə)  bütün əxlaq kamallarına malikdir. Allah onun barəsində buyurur: 

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən! ("Qələm" surəsi, ayə 4).

Peyğəmbərin (s) vücudunda necə böyük əzəmət qoyulubdur!

İmam Xomeyni (rh) Səhər duasına yazdığı şərhdə Molla Sədradan bu ibarəti gətirmişdir: "Allah taala "Bismillahir-rəhmanir-rəhim"i nazil edərkən ona min hicab vurmuşdu. Əgər o hicabları ona vurmasaydı, Bismillahın nuru bütün aləmi yandırıb, külə döndərərdi". Sonra İmam Xomeyni (rh) buyurur: "Molla Sədra! Allah, Bismillahı min hicabla yox, 70 min hicabla nazil etmişdir". 

İnsan öz seyr yolunda gərək bu hicabların hamısını bir-bir keçsin. Elə ki, pərdənin birindən keçdi, bir həqiqət özünü göstərəcək, iki hicabı keçdikdə iki həqiqət özünü göstərəcək.....

Görün, Peyğəmbərin (s) qabiliyyəti nə qədər olubdur ki, 6666 ayə ona nazil olub! Bu vücudu Allah Özü tərbiyə etmişdir, Özü yüksəltmişdir.


هیئتیان بازدید : 96 شنبه 22 آذر 1393 نظرات (0)

İMAM HÜSEYN (Ə)-IN TÜRBƏTİ VƏ AŞURA ZİYARƏTİNİ OXUMAQ

1-Allah-taala Öz pak və müqəddəs zatına and içmişdir ki, hər kəs imam Hüseyn (ə)-ı Aşura ziyarətini – istər yaxından, istərsə də uzaqdan – oxumaqla ziyarət etsə, onun ziyarətini qəbul edəcəkdir.

2-Hər kəs onu (İmamın haqqına arif olan halda) oxusa, behiştə daxil olar.
3-İmam Sadiq (ə) Səfvana buyurmuşdur: "Hər kəs bu ziyarəti oxusa, hacətləri rəva olunar.”
4-Hər kəs bu ziyarəti, onun fəzilətli vaxtında – sübh namazından sonra və gün çıxmamışdan qabaq – oxusa, ona həm axirətdə savab verilər, həm də bu dünyadakı hacətləri qəbul olunar.
5-Hər kəs onu oxusa, qiyamət günündə istədiyi şəxsi şəfaət edər.
6-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Hər kəs bir xəstəliyə tutulsa və əcəli yaxınlaşmadığı halda, imam Hüseyn (ə)-ın türbətindən istifadə etsə, şəfa tapar.”
7-İnsan "Aşura” ziyarətini oxumaqla şiə olmasını isbat etmiş olur.
8-Aşura ziyarətinin savabı bütün ziyarətlərdən üstündür.
9-İmam Zaman (ə) onun oxunmasına təkid etmişdir.
10-Bu ziyarət ruzini çoxaldır.
11-Borcun ödənməsinə səbəb olur.
12-Oğurlanmış malın tapılması üçün faydalıdır.
13-Aşura ziyarətini oxumaq evlənməyi asan edir.
14-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "İmam Hüseyn (ə)-ın türbətindən düzəldilmiş təsbehlə tövbə etmək (və yaxud başqa bir zikr demək) başqa bir torpaqla düzəldilmiş təsbehlə tövbə və zikr etməkdən fəzilətlidir.”
15-Sonsuz qadının övlada sahib olmasına səbəb olar.
16-Bu ziyarəti oxuyan şəxsin salamı imam Hüseyn (ə)-a çatır və hacəti qəbul olunur.
17-Bu ziyarəti oxumaqla insanın qəm-qüssəsi aradan gedir.
18-İnsanı can vermənin çətinliklərindən nicat verir.
19-Qəbiristan əhlindən əzab götürülür.
20-Aşura ziyarətini oxumaqla imam Hüseyn (ə) qəbiristana gəlib, orada uyuşanlara kömək edər.
21-İmam Hüseyn (ə)-ın hərəmi – dörd fərsəxdən dörd fərsəxə qədər – behişt torpağından sayılır və qiyamət günündə behiştə əlavə olunar.
22-Həzrət Fatimeyi-Zəhra (ə) Aşura ziyarəti oxunan məclislərdə iştirak edirdi.
23-İmam Baqir (ə) və imam Sadiq (ə) hər il Aşura günündə "Aşura ziyarəti”ni oxuyurdular.
24-Kərbəla torpağından başqa hər bir torpağı yemək haramdır, lakin onun az miqdarda yeyilməsinə tövsiyə edilmişdir; çünki hər bir dərdin dərmanıdır.
25-İmam Hüseyn (ə)-ın türbəti selin gəlməsinin və zərərin qarşısını alır.
26-Kərbəla torpağı Kəbənin və həzrət Peyğəmbər (s)-in hərəminin torpağından fəzilətlidir.
27-İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: "Hər kəs bu ziyarəti oxusa, Allah-taala onun məqamını yüz min dəfə artırar və (adını) imam Hüseyn (ə)-la birgə şəhid olanlar sırasında yazar.”
28-İmam Hüseyn (ə)-ın türbətini üstündə saxlamağın həm savabı vardır, həm də insanı bəlalardan qoruyub saxlayır.
29-İmam Hüseyn (ə)-ın türbətinə səcdə etmək yeddi hicabı aradan götürür, yəni namazın qəbul olunmasına səbəb olur.
30-O həzrətin türbətinə qılınan namaz qəbul olur və savabı çoxdur.
31-O həzrətin türbəti meyyitlə yanaşı qəbrə qoyulsa, o, qəbrin qorxusundan amanda qalar.
32-İmam Zaman (ə)-ın Seyyid Əhməd Rəştiyə belə buyurduğu nəql olunmuşdur: "Siz nə üçün Aşura ziyarətini oxumursunuz? Aşura! Aşura! Aşura!”
33-Mötəbər hədislərdə bəyan olunduğu kimi, imam Hüseyn (ə)-ın qəbrinin torpağı hər bir dərdin dərmanıdır, ən böyük dərman məhz budur!
34-Bu ziyarət Allah tərəfindən təlim verilmişdir.
35-Bir hədisdə göstəriş verilir ki, körpə doğulan zaman ağzına qoyduğunuz ilk şey imam Hüseyn (ə)-ın türbəti olsun ki, bu, onu bəlalardan amanda saxlayar.
36-İmam Sadiq (ə) hər kəsə hədiyyə olaraq bir miqdar mal-dövlət göndərsəydi, onun içinə imam Hüseyn (ə)-ın türbətindən qoyardı və onun bərəkəti sayəsində həmin mal oğrunun əlindən amanda qalardı.
37-Rəvayətdə deyilir ki, hər kəs imam Hüseyn (ə)-ın türbətindən yemək istəsə, əvvəlcə onu öpüb, gözlərinə sürtsün, sonra on doqquz dəfə "Bismillahir-rəhmanir-rəhim” deyib, "qul” (de) ifadəsilə başlanan dörd surəni oxusun. Ondan bir noxud miqdarından artıq meyl etməsin; çünki hər kəs ondan artıq yesə, sanki bizim ətimizi və qanımızı yemişdir.
38-İmam Kazim (ə)-dan nəql olunmuşdur ki, meyyiti dəfn edəndə onun üzünün altına imam Hüseyn (ə)-ın qəbrinin torpağından qoyun.
39-Alimlərdən biri demişdir: Ayətullah Bürucerdi hər gün iki dəfə Aşura ziyarətini (o həzrətin qatilinə və düşmənlərinə) yüz dəfə lənət və (İmamın özünə) yüz dəfə salam göndərməklə oxuyurdu.
40-Hər kəs o həzrətin türbətini gözlərinə sürtsə, gözləri nurlu olar.

 

هیئتیان بازدید : 76 جمعه 21 آذر 1393 نظرات (0)


سلوك امام حسين(عليه­ السلام) و اصحاب

صحنه كربلا را ببينيد! عجب جانبازی كردند! آن­ها کشته­ شدگان عشق­ند.

امام زمان(عليه­السلام) در زیارت ناحیه مقدسه مي­فرمايد: "وَ قَدْ عَجِبَتْ مِنْ صَبْرِكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَات"‏      (بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏98، ص 240) تمام ملائكه از صبر امام حسين(عليه­السلام) در تعجب بودند!

همه به تماشا آمده بودند! جبرئیل امین انگشت به دهان گرفت و گفت عجبا حسین! این چه عشق بازی است! سرش را هم بالای نیزه بردند! کسی که عاشق است تار و پود خود را به معشوق هدیه می­دهد.

زنده و جاوید کیست                      کشته شمشیر دوست

کار حیات قلوب                            از سر شمشیر اوست

در كربلا عشق بود كه صحنه را به ظهور آورد. اصحاب اباعبدالله(عليه­السلام) همه كشتگان عشق­ند!

یکی از شاهان قصد داشته قبر شهدای کربلا را بشکافد و ببیند آنچه که درباره­ آنها گفته می­شود درست است يا نه؟ گفت اول از حرّ شروع می­کنیم. وقتی قبر را شکافتند دیدند دستمال زردی که امام حسین(عليه­السلام) بر پیشانی­اش بسته همراه اوست. وقتي دستمال را باز كردند خون جاري شد!

گر بشکافی  هنوز خاک شهیدان عشق                آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست

تو هم از خودت تابلویی بکش، هنرمندی کن تا خدا بخرد تا اينكه در قیامت سربلند باشی! اگر نمي­توانی بگو خدايا خودت برایم تابلو بکش!

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْيَايَ مَحْيَا مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد


گلواژه هایی از سخنان استاد فروغی
   


هیئتیان بازدید : 71 جمعه 21 آذر 1393 نظرات (0)

İmam Hüseynin (ə) Ərbəini üçün İraqa gedən milyonlarla ziyarətçinin qırdığı rekord bununla da bitmir, eyni zamanda, ziyarətçilərin bütün xidmətləri pulsuz olaraq verilir


Ərbəin üçün gedən milyonlarla insan bu il Nəcəf və Kərbəla arasındakı prospektdə dünyanın ən böyük, ən izdihamlı və ən uzun camaat namazını keçirərək, yeni bir rekorda imza atıblar.
İmam Hüseyn (ə) aşiqləri Nəcəf və Kərbəla arasında olan prospektdə 30 km-lik sahədə camaat namazını əda ediblər.
Camaat namazını qılan Seyid Əhməd Əl-Şəkuri açıqlamasında belə deyib: 30 km uzunluğu olan camaat namazı İraqdakı şiə müctehit Ayətullah Sistaninin göstərişləri istiqamətində reallaşdı, ziyarətçilər dörd ayrı istiqamətdən, yəni Kərbəla-Nəcəf, Hillə-Kərbəla, Bağdad-Nəcəf və Hillə-Bağdad quru yoluyla gəliblər.
Bu namazı qılmamızdakı əsl hədəf, ruhi və dini dəyərlərə sahib anlayışları kökləşdirmək və müsəlmanların dini öhdəçiliklərini yerinə yetirməkdə daha ciddi davranmalarını xatırlatmaq idi, eyni zamanda, bu vəsiləylə şər mərkəzləri və azğın qruplara da mesaj vermiş olduq.
Bu camaat namazı bir ilk idi, inşallah bundan sonrada davam edər və gələcəkdə yenə bu cür mənzərələrə şahid olarıq."


هیئتیان بازدید : 76 جمعه 21 آذر 1393 نظرات (0)

امام حسین علیه السلام وارث انبیاست

زیارت وارث را بخوانيد، یک مرتبه در طول تاریخ بشر، کسی پیدا شده و وارث همه انبیاء(عليهم السلام) شده است! معلوم است كه امام حسين(عليه السلام) کاری کرده مساوی با کار تمام انبیاء(عليهم السلام) و اگر اين كار را انجام نمي داد، تلاش همه انبیاء(عليهم السلام) نابود می شد و همه شان بی وارث می شدند. وراثت از انبیاء(عليهم السلام) قصه نسبت فاميلي نیست، چرا كه به حضرت نوح(عليه السلام) مي فرمايد: "يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِك"(هود/46) اي نوح! پسرت از خاندان تو نيست. وراثت همان است كه خداوند مي فرمايد: ابراهیم(عليه السلام) تو پدر کسانی هستی که با آنها ابوّت و بنوّت معنوی داری "مِلَّةَ أَبيكُمْ إِبْراهيم"(حج/78) این هنر است! انسان می تواند با این ارتباط معنوی از انبیاء(عليهم السلام) ارث ببرد. گلواژه هایی از سخنان استاد فروغی... صفر1393

تعداد صفحات : 2

درباره ما
پشتیبانی شبانه روزی: Seyidjavad@gmail.com 50002666002744
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  به نظر شما مسائل سوریه چه مسائلی است؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 7
 • کل نظرات : 7
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 24
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 1
 • بازدید امروز : 36
 • باردید دیروز : 2
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 103
 • بازدید ماه : 38
 • بازدید سال : 748
 • بازدید کلی : 12,430